تقلب کردن روزنامه روزنامه های ورزشی گل

تقلب کردن: روزنامه روزنامه های ورزشی گل پیروزی شوت هدف ایران ورزشی

گت بلاگز فضای مجازی فیلم + لباسی که هیچ گاه پاره نمی شود

در فیلم زیر قسمت های پاره شده است یک لباس بلافاصله بدون هیچ دوخت و دوزی ترمیم می شود.

فیلم + لباسی که هیچ گاه پاره نمی شود

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغگروه اینترنت گروه تحریریه سایت جوان؛ بسیاری از سامانه های زیستی هنگامی که در برابر نیروهای خارجی تخریب می شوند ٬٬ ناحیه آسیب دیده آنها از طریق یک پاسخ خودکار ترمیم می شوند.
این تصویر العمل معمولا به وسیله مایع های متفاوت رازها آمیز موجود در گیاه های یا حیوانات رخ داده بطوریکه به منجر پر شدن ٬ ترمیم و یا بازسازی ناحیه آسیب دیده می گردند.
این فرآیند را می توان در ترمیم شکستگی استخوانهای اسکلت بندی نیز مشاهده نمود که در آن مایعات زیستی مشمول بر عامل لخته کننده ٬ مواد مغذی و سلول های ساقه ایی از شبکه رگ های خونی به ناحیه شکسته جریان یافته و منجر به تولید استخوان تازه می گردد.
تحقیقات در دهه اخیر منجر به توسعه مواد پلیمری خود ترمیم گردیده که بعضی از شاخصه های سامانه های زیستی را تقلید می نمایند.
چند خط مشی متفاوت جهت اعمال کارایی خود ترمیمی وجود داشته که معمولا به سه دسته مشمول بر :ترمیم با عوامل فاز مایع الحاق شده، ترمیم فاز جامد فعال حرارتی و ترمیم شکست ضربه زننده، تقسیم می شوند.
حوزه خود ترمیمی می تواند خط مشی جدیدی جهت توسعه الیاف باشد. در فیلم زیر قسمت هایی از این لباس را مشاهده میکنید.

دانلود فیلم
انتهای خبر/

عبارات مهم : مشاهده

واژه های کلیدی: مشاهده | الیاف نانو | لباس پاره | لباس خود ترمیم شونده | الیاف خود ترمیم شونده |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog