تقلب کردن روزنامه روزنامه های ورزشی گل

تقلب کردن: روزنامه روزنامه های ورزشی گل پیروزی شوت هدف ایران ورزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخالفت حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی

به گزارش ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، عصر امروز، جمعه، جلسه ی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با شرکت اکثریت اعضا تشیل شد و شورا به اتفاق آرا با اسعتفای آیت الله مهدی

مخالفت حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی

مخالفت حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی

عبارات مهم : مرکزی

به گزارش ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، عصر امروز، جمعه، جلسه ی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با شرکت اکثریت اعضا تشیل شد و شورا به اتفاق آرا با اسعتفای آیت الله مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کردند.

مخالفت حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی این حزب نیز در گفتگو با انصاف نیوز اظهار کرد: در این جلسه بعد از قرائت قرآن و سخنان کوتاه آقای حضرتی، حسین کروبی فرزند آقای کروبی در صحبت به دلایل استعفای آقای کروبی پرداخت و سپس شورای مرکزی وارد شور شد. اکثر اعضا در سخنان خود با استعفای آقای کروبی مخالف بودند و در آخر جلسه در رای گیری به اتفاق با استعفا مخالفت کردند و جلسه با این اعلام مخالفت با استعفای آقای کروبی به آخر رسید.

وی تاکید کرد: امیدواریم که حزب اعتماد ملی بتواند همچنن در انجام وظیفی که شورای مرکزی و اساسنامه بر عهده گذاشته، در جهت توسعه واعتلای کشور گام بردارد.

به گزارش ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، عصر امروز، جمعه، جلسه ی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با شرکت اکثریت اعضا تشیل شد و شورا به اتفاق آرا با اسعتفای آیت الله مهدی

واژه های کلیدی: مرکزی | کروبی | اعتماد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog