تقلب کردن روزنامه روزنامه های ورزشی گل

تقلب کردن: روزنامه روزنامه های ورزشی گل پیروزی شوت هدف ایران ورزشی

گت بلاگز اخبار حوادث پسری که در خبر رسان تلگرام به یک دختر وعده ازدواج داده بود،طلاهای او را دزدید و در پارک رهایش کرد

پسر نوجوان بعد از دوستی تلگرامی با دختر مورد علاقه‌اش او را به بهانه ازدواج فریب داد و با همدستی دوستش طلاهای او و مادرش را دزدید.

پسری که در خبر رسان تلگرام به یک دختر وعده ازدواج داده بود،طلاهای او را دزدید و در پارک رهایش کرد

عبارات مهم : تلگرام

پسر نوجوان بعد از دوستی تلگرامی با دختر مورد علاقه اش او را به بهانه ازدواج فریب داد و با همدستی دوستش طلاهای او و مادرش را دزدید.

اعتماد نوشت: متهمان يك روز بعد از سرقت، دختر نوجوان را در پاركي رها كرده و گريختند.

چند روز پيش مردي با حضور در پايگاه ششم پليس آگاهي پایتخت کشور عزیزمان ایران از ناپديد شدن دخترش و دزدی طلاهاي همسر و دخترش خبرداد. شاكي به افسر تحقيق گفت: «شب كه از محل كارم به منزل آمدم، همسرم گفت كه دختر ١٦ ساله مان ناپديد شده است و طلاهاي او و دخترمان كه ٥٠ ميليون تومان ارزش داشت به دزدی رفته است.

پسری که در خبر رسان تلگرام به یک دختر وعده ازدواج داده بود،طلاهای او را دزدید و در پارک رهایش کرد

دختر ١٦ ساله در توضيح اتفاق به افسر تحقيق گفت: « با شاهرخ در خبر رسان تلگرام آشنا شدم، او نقشه دزدی طلاهاي مادرم را كشيد و بعد من را رها كرد.» جست وجوها براي دستگيري پسر نوجوان و دوستش ادامه دارد.

پسر نوجوان بعد از دوستی تلگرامی با دختر مورد علاقه‌اش او را به بهانه ازدواج فریب داد و با همدستی دوستش طلاهای او و مادرش را دزدید.

واژه های کلیدی: تلگرام | ازدواج | نوجوان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog